As intervencións cirúrxicas realizadas por podólogos

Os/as podólogos/as traballan para mellorar e manter a saúde dos nosos pés. De feito, durante o exercicio da súa profesión, non só son quen de tratar as afeccións e deformidades que se poden presentar nos nosos pés mediante diferentes tipos de terapias conservadoras (farmacolóxica, ortopédica…), senón que  tamén están capacitados para a realización de cirurxía menor e maior con plena […]

Leer máis

DEFORMIDADES DIXITAIS: DEDOS EN MARTELO E EN GARRA

No marco das patoloxías do pé, as deformidades dixitais son das máis habituais. Principalmente, teñen que ver coa aliñación dos dedos, puidéndose observar neles que non presentan un aspecto normal. Cando se producen ditas deformidades, observamos desviacións nos nosos dedos ben dende unha perspectiva lateral (flexión), frontal (rotacións), ou superior (desviación cara dentro ou cara fóra), ou, o máis frecuente, […]

Leer máis

DE QUÉ FORMA AFECTA O ALZHEIMER AOS NOSOS PÉS?

Qué é? O alzheimer é unha enfermidade neurodexenerativa progresiva, é dicir, o paso do tempo provoca a dexeneración e/ou morte das neuronas. Isto inflúe de forma negativa nos movementos e no funcionamento mental. Este trastorno caracterízase por unha marcada presenza de cambios fisiolóxicos do corpo humano, e polo comenzo ou agravación de afeccións xa subxacentes como a fraxilidade física. Os […]

Leer máis

hallux valgus ou o que todo coñecemos como xoanetes

DEFINICIÓN Os xoanetes, cuxo nome científico é ‘hallux abductus valgus’, son unha deformación do óso correspondente ao primeiro dedo do pé, o dedo gordo, que se produce porque se disloca progresivamente da sua articulación. Este óso, ademais, desvíase cara a dentro, de forma que observamos unha protuberancia que comeza por baixo dos dedos no bordo interno do noso pé. SÍNTOMAS […]

Leer máis

que pode facer por nós un podólogo?

Actualmente, a figura do/a podólogo/a é a encargada de estudar a saúde dos nosos pés atendendo a toda afección e/ou deformidade de forma que investigue a súa prevención, diagnóstico, tratamento e rehabilitación mediante a súas propias técnicas terapéuticas. Hoxe día, trátase dunha profesión propiamente dita e regulada en base a unha normativa legal cuxos antecedentes se atopan máis preto do […]

Leer máis

QUE ENTENDEMOS POR RISCO LABORAL?

O traballo, directa ou indirectamente, exponnos durante un longo periodo temporal a diversas circunstancias que poden repercutir na nosa saúde e benestar de xeito inmediato ou a curto/longo prazo. Así é que, no ámbito sanitario, como noutros, nace a importancia de estudar que factores poden influír causando alteracións ou patoloxías no desenvolvemento da nosa actividade laboral. DEFINICIÓN DE RISCO LABORAL […]

Leer máis

TODO SOBRE O CONSENTIMENTO INFORMADO

Co motivo dos abusos médicos en humanos que tiveron lugar por parte dos nazis na Segunda Guerra Mundial, a consideración do/a paciente como persoa humana veu a súa necesidade de consolidarse e culminar coa redacción dun documento que a día de hoxe coñecemos coma Consentimento Informado. O certo é que se trata de algo imprescindible no exercicio profesional sanitario: para […]

Leer máis
1 2 3 4 8