Plataformas e rodiñas: menos é máis

Os pés son o noso contacto directo co chan. Por iso, o noso calzado debe ser o adecuado, para que ese apoio sexa o máis natural e cómodo posible, porque isto se traduce nunha maior saúde, non só para os nosos pés, se non tamén para xeonllo, cadeira ou costas. Agora ben, as modas traen consigo tendencias que non sempre son moi positivas.

Unha das máis recentes é o calzado con plataformas moi elevadas, de maneira excesiva e que buscan o impacto visual, a pesar de repercutir negativamente no contacto co chan e o desenvolvemento do paso. Outro elemento demasiado habitual, pero no calzado infantil, son os rodiñas, pero comentarémolos un pouco máis abaixo

Problemas do calzado con grandes plataformas

Este tipo de calzado pódese comprar facilmente por internet e en establecementos físicos. A súa popularidade medrou exponencialmente, grazas á difusión en redes sociais por parte de artistas e influencers

Débese ter en conta que as plataformas non son negativas, sempre que a súa altura non sexa esaxerada, e permítase por completo a mobilidade do pé en todas as situacións. Ao incrementar a distancia co chan, a sensación de contacto é menor, e pérdese en estabilidade, co risco de lesións que iso comporta

Ademais, o feito de ter plataformas altas non debe impedir que o calzado se adapte ao pé, e que a sola e o persoal acheguen a flexibilidade suficiente para, primeiro, evitar posibles patoloxías, e segundo, para achegar maior comodidade e resistencia ao andar.

Calzado infantil con rodiñas: non tan divertido como parece

Imagen que contiene interior, tabla, pequeño, pieza

Descripción generada automáticamente

Un elemento negativo no calzado infantil son os rodiñas (ou Heelys), bastante habituais pero con características negativas para o pé. Como mostra, un estudo de Roberto Pascual -da Universidade Miguel Hernández-, que na súa mostra sinala como o 11% dos escolares que acudiron ao centro presentaban este tipo de zapatillas.

Nunha etapa de crecemento, os nenos e nenas non deberían levar elementos debaixo do seu talón que acheguen inestabilidade a unha estrutura física aínda por configurarse completamente. Ademais, este tipo de engadidos ao calzado son moi inestables, porque poderían causar caídas accidentais, provocando escordaduras ou fracturas, xa que a superficie de apoio co chan redúcese un 25%.

Un informe presentado pola Universidade Miguel Hernández e o CGCOP sinala que, nestas zapatillas:

O elemento máis crítico é a altura de tacón. A diferenza nalgúns modelos dunha zapatilla con roda ou sen roda pode ser de ata 5 centímetros. […] Así, cun tacón de 4 centímetros o talón xa só soporta o 50% do peso e o outro 50% o antepé. A medida que o tacón aumenta, o antepé soporta maior carga. Isto pode ter consecuencias en problemas de crecemento, enfermidade de Freiberg ou metatarsalxias, así como o posible acortamiento a longo prazo da cadea muscular posterior e a súa relación coas talalxias, como a enfermidade de Sever e o desenvolvemento de pés planos que non evolucionan de forma fisiolóxica a partir dos 8 anos de idade.

Así, este engadido pode ser altamente prexudicial, non só a nivel do pé, se non tamén sobre as presións e os pesos que se reparten con xeonllo e cadeira. E, a estas idades, estes problemas poden deixar importantes problemas se non se acode a unha revisión podolóxica.

Ademais, en datos deste informe, o calzado con rodiñas pesa ata o dobre que un normal, o que repercute na comodidade e o descanso dos pés.

Este tipo de problemas aplícanse tamén a calquera tipo de calzado non apto para o uso cotián e habitual ao longo do día, como poden ser os botíns de fútbol sala ou de céspede artificial, e as zapatillas de baloncesto. Os primeiros adoitan cinguirse máis ao pé, limitan máis a circulación, e presentar unha sola con rugosidade e tacos, moito máis inestable e cunha repartición de pasos pouco eficiente se non se está practicando ese deporte.

Bibliografía:

Pascual, R. (2016). Deportivas con ruedines. CGCOP. Recuperado de: https://copomur.es/wp-content/uploads/2016/04/160322Nota-prensa-Colegio-Oficial-Podo%CC%81logos-ruedines.pdf