que pode facer por nós un podólogo?

Actualmente, a figura do/a podólogo/a é a encargada de estudar a saúde dos nosos pés atendendo a toda afección e/ou deformidade de forma que investigue a súa prevención, diagnóstico, tratamento e rehabilitación mediante a súas propias técnicas terapéuticas. Hoxe día, trátase dunha profesión propiamente dita e regulada en base a unha normativa legal cuxos antecedentes se atopan máis preto do […]

Leer máis

QUE ENTENDEMOS POR RISCO LABORAL?

O traballo, directa ou indirectamente, exponnos durante un longo periodo temporal a diversas circunstancias que poden repercutir na nosa saúde e benestar de xeito inmediato ou a curto/longo prazo. Así é que, no ámbito sanitario, como noutros, nace a importancia de estudar que factores poden influír causando alteracións ou patoloxías no desenvolvemento da nosa actividade laboral. DEFINICIÓN DE RISCO LABORAL […]

Leer máis