Por que acudir ao podólogo?

Na actualidade a podoloxía é unha disciplina científica ampla, cuxos profesionais se encargan de previr, diagnosticar, tratar e mesmo recuperar aos seus pacientes dos trastornos relacionados co pé que estes poidan sufrir. Entre as afeccións máis habituais atopámonos, entre outras, con alteracións  osteoarticulares e musculares, patoloxías dérmicas (pé de atleta,  papilomas…), p diabético, uñas encarnadas… Resulta obvia, entón, a necesidade de poñer en mans de profesionais o bo estado dos nosos pés.

 

Os pés, doutra banda, son o principal punto de apoio do corpo humano, polo que soportan cargas moi superiores ao do noso propio peso. Esta é unha das razóns para vixiar a saúde das devanditas extremidades, un benestar no que a prevención é indispensable. Deste xeito, os expertos recomendan acudir ao podólogo ante os primeiros síntomas de molestias na zona, co obxectivo de detectar posibles patoloxías e evitar problemas de maior gravidade, que poderían mesmo afectar a outras partes do corpo.

 

Xunto ao anterior, aconséllase tamén empezar coas consultas en centros de podoloxía nas etapas infantís, ao redor dos catro ou cinco anos de vida, en vistas de conseguir diagnósticos precoces e evitar que se desenvolvan patoloxías en idades máis avanzadas. De novo, o fin é previr molestias de maior índole, como pés planos ou deformidades nos dedos.

 

Entre estas enfermidades a evitar atópanse os problemas da pisada e a marcha, que de non tratarse podería chegar a causar a medio e longo prazo patoloxías nos pés e noutras zonas como, os xeonllos, a cadeira e as costas. Para comprobar se a pisada é a correcta, é necesario practicar un estudo  biomecánico, que axudará a crear un plan para evitar lesións musculares e osteoarticulares na persoa afectada, ás veces coa utilización de soletas a medida. En idades temperás, por outro lado, indicaríase o seguimento da pisada do paciente, para supervisar os cambios que se producen nesta ata que alcance a idade adulta.

 

Unha vez que un doente foi diagnosticado, dalgún problema biomecánico ou de calquera outra afección, hai que ter en conta os factores externos ao propio corpo. O máis importante é o calzado, xa que abusar de certos tipos de zapatos, ou utilizalos dunha forma inadecuada, pode traer consecuencias negativas para o pé. Estas molestias, ademais, afectan nunha porcentaxe maior a mulleres, debido, principalmente, ao emprego continuado de calzados con tacón e puntas estreitas.

 

Outro colectivo de risco en canto a este modelo de doenzas son os deportistas, especialmente no que a problemas de pisada refírese. A práctica de deporte continuada supón miles de repeticións dun movemento que pode xerar sobrecargas nos pés. Nestes casos, o aconsellable é visitar a un  podólogo experto que poida asesorar ao paciente sobre como realizar unha actividade deportiva de forma adecuada, e que analice a súa pisada.

 

En definitiva, unha boa prevención no benestar dos nosos pés pode evitar malestares de gravidade a medio e longo prazo, que se poderían remediar acudindo a revisións e consultas habituais a clínicas de podoloxía.

 

                       Imaxe de Simon Matzinger en Unsplash.